Technische dienst

1 – Hoe meld ik een reparatie aan

Zelf oplossen
Het is belangrijk om te controleren of het product wel echt defect is, veel problemen kunt u namelijk eenvoudig zelf oplossen. Zorg er altijd voor dat u vooraf een back-up maakt van uw belangrijke bestanden!

Repareren via MeerServices
Om aanspraak te maken op de garantie, dient u de aankoopfactuur te kunnen overhandigen. Controleer ook goed of het defect binnen de garantie voorwaarden valt. Valt het product buiten de garantie? Dan worden er kosten voor de reparatie in rekening gebracht.
Als u het product heeft uitgebreid of onderdelen heeft vervangen dient u het product terug te brengen in de staat zoals u het heeft aangekocht om de garantie te kunnen garanderen. (bijvoorbeeld geheugenuitbreiding, vervangen van de harde schijf, etc.)

Zorg er altijd voor dat u vooraf een back-up maakt van uw belangrijke bestanden!

Tablets en smartphones

Let op: betreft het een defect aan een tablet of smartphone? Zorg ervoor dat het Google-account of Apple ID is uitgelogd en dat de traceringsfunctie is uitgeschakeld. Deze functie zorgt voor een activatievergrendeling, waardoor er geen reparatie aan uw toestel kan worden uitgevoerd. Als er wordt geconstateerd dat een dergelijke vergrendeling actief is, dan zal het apparaat aan u worden geretourneerd met het verzoek om deze functie uit te schakelen. 

2 – Status van mijn reparatie

Wanneer u het product naar ons opstuurt duurt het even voor deze bij ons binnenkomt. U ontvangt een e-mail, zodra wij uw product hebben ontvangen. Daarnaast ontvangt u ook berichten over de verdere stappen. Zo houden wij u actief op de hoogte.

3 – Defect bij ontvangst

Wanneer een product defect is bij ontvangst, kunt u het product binnen 14 dagen na aanschaf aanmelden in een MeerServices winkel of via het retour-formulier. Het product wordt vervolgens bij binnenkomst gecontroleerd en wanneer het defect bevonden is wordt het direct omgeruild voor een nieuwe. Let op: het product moet binnen de garantievoorwaarden defect zijn en met de originele verpakking ontvangen zijn. Indien wij het originele verpakking niet ontvangen, brengen wij 10% van het aankoopbedrag in rekening voor repackings-fee. Daarnaast kan er geen directe omruiling plaatsvinden op voor u speciaal gebouwde systemen, deze zullen worden gerepareerd.

4 – Kosten reparatie

Wanneer u uw product aanmeldt ter reparatie kunnen verschillende kosten in rekening worden gebracht, indien het defect buiten de garantievoorwaarden valt. Controleer dus altijd goed of het om een reparatie gaat die binnen de garantie valt. De volgende kosten kunnen in rekening worden gebracht:

Onderzoekskosten
Wanneer wordt geconstateerd dat er een gebruikers gerelateerde beschadiging is, ook al lijkt dat niets te maken met de defect van het apparaat, of dat uw defect buiten de garantie valt, worden in ieder geval onderzoekskosten in rekening gebracht. Deze liggen tussen de €60,- tot €90,- en dienen in ieder geval betaald te worden om het product (zelfs gerepareerd) retour te krijgen.

Verzendkosten
Bij reparaties buiten de garantie kunnen eventuele handelingskosten in rekening worden gebracht, dit zijn in de meeste gevallen de verzendkosten.

Reparatiekosten
Naast onderzoekskosten staan op een prijsopgave ook de reparatiekosten. Dit zijn de daadwerkelijke kosten om uw product gerepareerd retour te krijgen.

Het is niet mogelijk om vooraf een prijsopgave voor de reparatiekosten te bepalen.

Let op! Indien u niet binnen de gestelde termijn op een prijsopgave vanuit onze Servicedesk reageert, dan zal uw product gerepareerd retour worden gestuurd en betaalt u in ieder geval de onderzoekskosten.